Gửi tin nhắn
aboutus
QC Hồ sơ
Thành tích chất lượng và sự xuất sắc là cốt lõi của mục tiêu của chúng tôi cho sự hài lòng của khách hàng chúng tôi có phương pháp kiểm soát chất lượng

3 N ------ KHÔNG CHẤP NHẬN; KHÔNG SẢN XUẤT; KHÔNG CHUYỂN GIAO, Để đảm bảo mỗi sản phẩm đều đủ tiêu chuẩn 100% sau mỗi máy và công nhân

4 M ----- MAN >>> Kích thích ý thức chất lượng cạnh tranh cao

Máy >>> Duy trì tốc độ hoạt động và sử dụng cao nhất

Nguyên liệu >>> Đạt được đầu vào và đầu ra hợp lý

PHƯƠNG PHÁP >>> Phương pháp và cách tiếp cận tốt nhất

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc